Nieuws

In memoriam Jan van Deutekom (geboren 2 juli 1938 – overleden 4 oktober 2020)

In memoriam Jan van Deutekom (geboren 2 juli 1938 – overleden 4 oktober 2020)

Dat Jan van Deutekom, onze oude vriend en geliefde broeder in Christus, kwetsbaar van gezondheid was, wisten we. Al jaren was hij ernstig hartpatiënt ...
Tweede collecte 25 oktober: Wijkkas De Fontein

Tweede collecte 25 oktober: Wijkkas De Fontein

De Fontein heeft net als alle andere wijken van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) een wijkkas. Met deze wijkkas wil De Fontein inkomsten verkrijgen ...
Diaconale collecte 25 oktober

Diaconale collecte 25 oktober

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen ...
Aan het laden...

Quicklinks:

Agenda

Klik op de dienst om je aan te melden.

Bijdragen via tikkie

Bijdrage De Fontein

Bijdrage diaconie