Nieuws

Tweede collecte 28 februari 2021

Tweede collecte 28 februari 2021

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop ...
Diaconale collecte 28 februari 2021

Diaconale collecte 28 februari 2021

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak ...

Quicklinks:

Agenda

Tot en met zondag 14 maart 2021 is het niet mogelijk de kerkdiensten fysiek te bezoeken.