Algemeen Financiën

Tweede collecte voor het werk van De Fontein

We willen graag de tweede collecte, voor instandhouding en uitbreiding van De Fontein, onder de aandacht brengen. Je kunt je bijdrage geven aan het einde van de dienst, bij de uitgang. Als je niet in de gelegenheid bent aanwezig bent, dan kun je ook geven via https://www.defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt […]

Algemeen

Coronaproof avondmaalsdienst zondag 27 september

Zoals je wellicht gelezen of gehoord hebt in het nieuws is er corona geconstateerd bij een leerkracht op een van de basisscholen in het Kristal. De veiligheid van de aula is niet in het geding, zo meldt manager Ingvild Lith van het Kristal. De betreffende leerkracht is niet in de buurt geweest van de ruimten […]

Algemeen

Kerkdiensten in het Kristal vanaf 13 september

Vanaf 13 september zullen er weer kerkdiensten worden gehouden in het Kristal. De kerkzaal zal er anders uit zien dan u gewend bent. De stoelen zullen langs de kant staan. Bij binnenkomst kunt u zelf een stoel pakken en deze op de plaats neerzetten die u wordt gewezen. Het is de bedoeling dat gezinnen bij […]

Algemeen

Tweede collecte op 13 september 2020

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde […]

Algemeen

Videoservice Bronproeverijen

Met een variant op de wellicht bekende Kerkproeverijen belegt stichting Leven uit de Bron (www.levenuitdebron.nu) vanuit de inhoud en opzet van Vruchten van de Bron Bronproeverijen, die zijn bedoeld om de smaak van de Bijbelse vruchten te proeven. Dit doel sluit aan bij uitspraken in de Psalmen, zoals: ‘Proef, en geniet de goedheid van de […]

Algemeen Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn – september 2020

Wilt u met ons DANKEN voor: Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uitgestort zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen kunnen zijn. Dank dat NETS ook in corona-tijd toch door kan gaan met het toerusten van studenten. Wilt u met ons BIDDEN voor: De Namibia […]

Algemeen

Belangrijke zaken m.b.t. verbintenisdienst

Zondag 6 september 2020 is een feestelijke dag voor Geloofsgemeenschap De Fontein. Om 14.30 uur zullen ds. Sander Ris en Sjoerd Muller aan onze gemeente worden verbonden. We zien uit naar de dienst. Nog enkele belangrijke zaken. Er is geen ochtenddienst om 10:00 uur. Als u zich nog niet hebt aangemeld voor deze dienst doe […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte zondag 6 september 2020

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom heeft de kerk dringend behoefte aan goed opgeleide voorgangers, kerkelijke werkers en jeugdleiders met bijbelkennis. Met steun van Kerk in Actie zorgt de  kerk in Ghana hiervoor. Volwassenen en jongeren leren lezen op basis van bijbelteksten. Ook investeert de […]

Algemeen

Dienst van 30 augustus meemaken in de open lucht

Op zondag 30 augustus 2020 nodigen we jullie opnieuw uit, bij mooi weer, de dienst samen te volgen op het terrein van Sparkling Projects (Ecofactorij 18, Apeldoorn). Bij slecht weer kan er binnen in het gebouw de dienst worden gevolgd. Er is plek voor maximaal 100 mensen. Ds. Herbert Wevers uit Gorssel gaat dan voor. […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte zondag 30 augustus 2020

Pioniersplek De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de […]