Deelgenoot/zending

Tweede collecte 3 januari: zendingswerk familie Oudshoorn

De Fontein ondersteunt het zendingswerk van Joram en Daniëlle Oudshoorn in Namibië met een bedrag van € 500,- per jaar. Joram geeft als theologisch docent les op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Hier worden christenen toegerust en uitgedaagd om de eenheid in Christus te vinden en zo Namibië te dienen. Via deze collecte hopen […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail familie Oudshoorn – december

Joram en Danielle Oudshoorn zijn enkele jaren geleden uitgezonden naar Namibië. Joram werkt aan de Namibia Evangelical Theologial Seminary (NETS). De Fontein ondersteunt het werk van Joram. Maandelijks ontvangen we gebedspunten. Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (Psalm 107: 1) Wilt u met ons DANKEN voor: Voor Gods goedheid. Dank dat Hij […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn – oktober 2020

De Fontein ondersteunt het zendingswerk van Joram en Daniëlle Oudshoorn in Namibië. Maandelijks deelt het echtpaar gebeds- en dankpunten. Wilt u met ons DANKEN voor: Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uitgestort zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen kunnen zijn. Dank voor de mooie […]

Algemeen Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn – september 2020

Wilt u met ons DANKEN voor: Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona. Hij bouwt zijn Koninkrijk en heeft zijn Geest uitgestort zodat wij ook in Namibië Zijn getuigen kunnen zijn. Dank dat NETS ook in corona-tijd toch door kan gaan met het toerusten van studenten. Wilt u met ons BIDDEN voor: De Namibia […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail familie Oudshoorn

Beste mee-bidders voor Oudshoorn in Afrika, onderstaand vindt u de gebedsmail juni 2020 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise. Het is goed om in verbondenheid te blijven bidden, hartelijk dank daarvoor.  In Romeinen 15:5 staat: “Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven […]

Deelgenoot/zending

Samen geloven in Namibië

We ontvingen een nieuwsbrief van zendingswerkers Joram en Daniëlle Oudshoorn in Namibië. Daarin vertellen ze over hun werk aan de theologische opleiding NETS. Wilt u met hen danken voor: Gods bescherming en nabijheid Het mooie Ministry Weekend op NETS en de prachtige Gospel Show Bemoedigende conferenties in Kenya en Malawi Wilt u met hen bidden […]

Deelgenoot/zending

Hartelijke groet uit Namibië

We kregen onderstaand bericht van Joram en Danielle Oudshoorn, zendingswerkers in Namibië. We hopen in de komende jaren hun zendingswerk financieel, maar vooral geestelijk te steunen. Ze scherven het volgende: “Wat een mooi nieuws ontvingen we van onze GZB-collega Rik Lubbers. We zijn er erg blij mee dat Xe Fontein als deelgenoot betrokken wil zijn […]