Diaconie

Diaconale collecte 24 januari: Christelijk Noodfonds

Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. […]

Diaconie

Diaconale collecte 17 januari: vakanties minima

Helaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget waarin  vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. […]

Diaconie

Diaconale collecte 10 januari: Citypastoraat

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Zeker in deze tijd van corona wordt dat nog meer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage […]

Diaconie

Diaconale collecte 3 januari: bloemengroet

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De diaconie draagt voor een deel […]

Diaconie

Diaconale collecte 27 december

Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie […]

Diaconie

Diaconale collecte 25 december

Vluchtelingen die vastzitten op het Griekse Lesbos, krijgen eerste hulp van Borderline Lesvos. Deze organisatie biedt medische zorg, geeft informatie en zorgt voor transport voor de mensen die met bootjes zijn aangekomen op het eiland. Ze zijn actief met integratieprojecten. Ze geloven in solidariteit en waardigheid en willen ze bruggen bouwen tussen de vluchtelingen en […]

Diaconie

Collecte kerstavond 24 december

Op Kerstavond 24 december is de collecte bestemd voor het missionaire werk van Bettelies Westerbeek. Zij is missionair pionier en buurtpastor Moerwijk in Den Haag. Geloven in Moerwijk is een pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Den Haag. Enkele weken geleden heeft ze een gesprek gehad met een van onze jongeren. Dit gesprek is ook […]

Diaconie

Diaconale collecte 20 december

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen binnen als ook buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds […]

Diaconie

Diaconale collecte 13 december

Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Ook in deze coronatijd wordt gezocht naar mogelijkheden waarin warmte en licht in deze periode rond kerst gedeeld kunnen worden. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage […]

Diaconie

Diaconale Collecte 6 december

Kerk in Actie zet zich wereldwijd in voor kinderen die in een onveilige situatie leven. Ook  Nederlandse kinderen worden hierbij betrokken. Dat gebeurt met Kids in Actie waarin Rainbow, de duif, een centrale rol speelt. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in […]