Diaconie

Diaconale collecte 11 april

Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar geen geld voor de verhuizing en niets voor de inrichting hebben. Zij kunnen bij de diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning, b.v. […]

Diaconie

Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?

Vorig jaar hebben zevenhonderd huishoudens in de gemeente Apeldoorn een mooie gift ontvangen via Vakantiegeld Samen Delen, dat waren honderd huishoudens meer dan het jaar ervoor. Dat was mogelijk dankzij uw giften (een recordbedrag van 125.000 euro) en de inzet van veel vrijwilligers. En natuurlijk ook dankzij het vertrouwen van de aanvragers. Was het juist […]

Diaconie

Diaconale collecte 4 april

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. […]

Diaconie

Diaconale collecte 28 maart

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze die van de kerk krijgen en met de feestdagen een attentie ontvangen. Met deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of in de coronatijd zich nog eenzamer voelen, een zichtbaar teken van meeleven ontvangen. Maak […]

Diaconie

Diaconale collecte 21 maart

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze gezinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Daardoor kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk […]

Diaconie

Diaconale collecte 14 maart

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er is een tekort aan voorzieningen om kansarme jongeren goed op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen […]

Diaconie

Diaconale collecte 7 maart

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen. Maak uw […]

Diaconie

Diaconale collecte 28 februari 2021

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te […]

Diaconie

Diaconale collecte 21 februari: Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke […]

Diaconie

Diaconale collecte 14 februari: Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke […]