Algemeen Financiën

Tweede collecte voor het werk van De Fontein

We willen graag de tweede collecte, voor instandhouding en uitbreiding van De Fontein, onder de aandacht brengen. Je kunt je bijdrage geven aan het einde van de dienst, bij de uitgang. Als je niet in de gelegenheid bent aanwezig bent, dan kun je ook geven via https://www.defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt […]

Financiën

Solidariteitskas 2020

Zoals u misschien al gemerkt hebt gaat de Solidariteitskas dit jaar net wat anders dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk hebt u een aantal weken een mail gekregen van de Protestante Gemeente Apeldoorn, in plaats van een brief met accept-giro. Bijgevoegd in de mail vindt u de uitnodiging om mee te doen aan de Solidariteitskas 2020 met […]

Financiën

Online collectes en giften

Allereerst allemaal hartelijk bedankt voor alle online bijdragen. Het is fijn dat zoveel mensen van deze mogelijkheid gebruik maken. Alleen…betalen op deze manier kost wel geld. Geeft u via de website dan kost dit € 0,35 per transactie. Geeft u via de QR-code dan gaat er per transactie € 0,66 aan kosten af. Nu is […]

Financiën

Solidariteitskas 2020

Zoals u misschien al gemerkt hebt gaat de Solidariteitskas dit jaar net wat anders dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk hebt u afgelopen week een mail gekregen van de Protestante Gemeente Apeldoorn, in plaats van een brief met accept-giro. Bijgevoegd in de mail vindt u de uitnodiging om mee te doen aan de Solidariteitskas 2020 met daarbij […]

Algemeen Financiën

Diaconale Collecte zondag 2 augustus 2020

Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. […]

Financiën

Gevraagd: leden kascommissie

De Fontein heeft een eigen bankrekening “de zogenoemde wijkkas-rekening”. De administratie daarvan wordt op dit moment gedaan door Jenine Bouwheer. Tot eind vorig jaar waren alle opbrengsten en uitgaven ook integraal zichtbaar voor de boekhoudster op het kerkelijk bureau. Met ingang van dit jaar is het systeem gewijzigd en worden, elk kwartaal, alleen nog de […]

Algemeen Financiën

Bijdrage online diensten

De uitzendingen van de diensten zondagmorgen kosten geld. Nu er niet meer wekelijks wordt gecollecteerd zouden we het zeer op prijs stellen als u een bijdrage wilt geven om deze diensten mogelijk te blijven maken. U kunt geven via https://www.defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen voor de ‘Online diensten De Fontein’. […]

Financiën

Balans en resultaat 2019

Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle inzet, steun en bijdragen, zowel in geld als in tijd. Het jaar 2019 hebben we af kunnen sluiten met een mooi resultaat, zodat we ook weer verder kunnen bouwen richting de toekomst. Wij willen graag de balans en het resultaat over 2019 met jullie delen. Deze zijn […]

Financiën

Actie Kerkbalans 2020

Zondag 19 januari zijn de formulieren worden uitgereikt en de eerste toezeggingen voor 2020 komen binnen. Heeft u uw toezegging nog niet gedaan? Doe dit dan snel! De begeleidende brief met daarop onder andere de begroting voor 2020 is persoonlijk naar u gemaild. Heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan even een berichtje, dan zorg […]

Financiën

Actie Kerkbalans 2020

In november 2019 zijn we gestart met digitale toezeggingen voor Kerkbalans 2020, hier heeft ongeveer de helft van jullie aan meegedaan, hartelijk dank hiervoor! Voor de overige gemeenteleden en vrienden: dit weekend gaat Actie Kerkbalans 2020 echt van start! Zondag 19 januari zullen de formulieren worden uitgereikt, net als voorgaande jaren. De begeleidende brief met […]