Diaconie

Diaconale collecte 7 maart

Diaconale collecte 7 maart

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ...
Verder Lezen
Diaconale collecte 28 februari 2021

Diaconale collecte 28 februari 2021

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is ...
Diaconale collecte 21 februari: Moldavië

Diaconale collecte 21 februari: Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor ...
Diaconale collecte 14 februari: Noodhulp Ethiopië

Diaconale collecte 14 februari: Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk ...