Diaconie

Diaconale collecte 22 november

Diaconale collecte 22 november

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets ...
Verder Lezen
Tweede collecte 15 november: Bangladesh

Tweede collecte 15 november: Bangladesh

Naast de collecten in de zendingsweken is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met respect voor mens en milieu levens ...
Diaconale collecte 15 november

Diaconale collecte 15 november

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ...
Diaconale collecte 8 november

Diaconale collecte 8 november

Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn ...