kerkbalans2012Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de gemeenschap van gelovigen. De kerk is de plek waar we samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. We vieren dat de levende Christus ons de weg wijst in ons leven. We bidden, we zingen, we luisteren, we lachen, we rouwen, we huilen. Op deze plek doen we kracht op om vol geestdrift de week weer in te gaan.

Met elkaar zetten we de schouders eronder om de kerk gemeente te laten zijn. Daar zijn kosten aan verbonden. Denk aan de huur van de zaal, de kindernevendienst, het salaris van voorgangers. Een keer per jaar is er een landelijke actie om geld in te zamelen bij gemeenteleden. Deze actie heet Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke (wijk)gemeente.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari 2017.

De bijdragen voor de actie kerkbalans moeten overgemaakt op rekening NL31 FVLB 0699 8443 71 t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. ‘Kerkbalans De Fontein’.

Geen lid van De Fontein, maar je wilt het werk wel ondersteunen? U kunt uw donatie/gift overmaken
op rekening NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. PGA De Fontein.

Meer informatie: www.kerkbalans.nl.