Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn is ‘Perspectief’. Ook de informatie van geloofsgemeenschap De Fontein is erin terug te vinden. Het blad verschijnt in principe elke twee weken, met uitzondering van de feestdagen en de zomervakantie.

Een abonnement kost 38,50 euro per jaar. Als je een abonnement wilt, kunt u even bellen met 06-31915143. Dan krijgt u de abonneeservice van VeSo aan de telefoon en zij helpen u met het afsluiten van een abonnement.

Perspectief wordt uitgegeven door VeSo
Postbus 603, 7300 AP  APELDOORN
06–31915143
www.pga-perspectief.nl / abonneeservice@pga-perspectief.nl

Klachten over bezorging; via de mail of op zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur via 06-31915143

Informatie: www.pkn-apeldoorn.nl