Goedgekeurd
Dries Bartelink
Lid Kerkenraadscommissie
Goedgekeurd
Jenine Bouwheer
Penningmeester
Goedgekeurd
Wim Burggraaf
Voorzitter
Goedgekeurd
Herbert van Daalen
Secretaris
Goedgekeurd
Chiel Egberts
Lid Kerkenraadscommissie, Vertegenwoordiger taakgroep facilitair
Goedgekeurd
Marjoleine Engelbert
Lid Kerkenraadscommissie, Vertegenwoordiger taakgroep leren en ontmoeten
Goedgekeurd
Gerard van Hal
Vertegenwoordiger taakgroep diaconaat
Goedgekeurd
Arjan Plaisier
Predikant
Goedgekeurd
Nelleke van Wettum
Ouderling