Approved
Dries Bartelink
Lid Kerkenraadscommissie
Approved
Jenine Bouwheer
Penningmeester
Approved
Wim Burggraaf
Voorzitter
Approved
Herbert van Daalen
Secretaris
Approved
Chiel Egberts
Lid Kerkenraadscommissie, Vertegenwoordiger taakgroep facilitair
Approved
Marjoleine Engelbert
Lid Kerkenraadscommissie, Vertegenwoordiger taakgroep leren en ontmoeten
Approved
Gerard van Hal
Vertegenwoordiger taakgroep diaconaat
Approved
Arjan Plaisier
Predikant
Approved
Nelleke van Wettum
Ouderling