Ochtenddienst op zondag

Ochtenddienst op zondag

‘s Morgens is er een bijeenkomst, die in andere gemeenten een kerkdienst wordt genoemd. We kennen geen strakke liturgie. Natuurlijk zijn er vaste elementen die steeds terugkomen: Bijbellezen, bidden, zingen, lezen van de leefregels (de wet) en/of de geloofsbelijdenis. Bijbeluitleg met een praktische toepassing (verkondiging), collecten en kindermoment.

Aan het begin wordt er door de ouderling van dienst om een zegen gebeden. Aan het eind van de bijeenkomst krijgt iedereen de zegen van God mee, uitgesproken door de voorganger. Er is ruimte in de bijeenkomsten voor andere vormen, zoals dans.

De liturgie wordt geprojecteerd d.m.v. een beamer. Als je een Bijbel hebt, is het handig om die mee te nemen. Zo kun je ook meelezen als de voorganger bijbelteksten aanhaalt in bijvoorbeeld de verkondiging.

Gemeenteleden worden ingezet om een onderdeel van de liturgie te verzorgen. De verkondiging is voorbehouden aan een door een bevoegde predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. De collecte wordt altijd door kinderen gehouden.

Na de dienst is er koffie, thee met wat lekkers. Ieder week is er een bakteam dat zorgt voor de heerlijkste baksels.

 

Avondbijeenkomst op zondag

Avondbijeenkomst op zondag

De avondbijeenkomsten op zondag zijn anders van opzet. Tijdens iedere avond wordt er stilgestaan bij een (geloofs)thema. De aanwezige mensen worden waar mogelijk er ook persoonlijk bij betrokken, door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan (in kleine of grotere groepen).

Regelmatig is er op zondagavond een singin. Musici uit de gemeente, maar ook andere enthousiaste muzikanten, leveren hun bijdragen. Vaak is er een spreker/voorganger die een korte Bijbeluitleg geeft.