Waarom deze verklaring?

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het verplicht om een verklaring te geven van de wijze waarop een website, etc. omgaat met uw gegevens. Hier wordt beschreven hoe de website www.defonteinapeldoorn.nl dat doet.

Beheer

De website De Fontein wordt beheerd door de secretaris.

Gegevens

– Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

– Deze website gebruikt uitsluitend functionele cookies, die geen persoonsgegevens bevatten van de gebruiker van de website. Ze zorgen er alleen voor dat u binnen de site kunt navigeren. Deze cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser afsluit.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

– Om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en de manier waarop bezoekers hun weg vinden op de website, wordt gebruikt gemaakt van statistieken van Google Analytics. Daarvoor worden ook cookies gebruikt, die niet verwijderd worden als u uw browser afsluit. Google Analytics verzamelt onder andere gegevens omtrent de browser die u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en uw IP-adres, en maakt daar rapporten van. De beheerder van deze site heeft gedurende beperkte tijd gedetailleerde inzage in die rapporten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Deze website maakt gebruik van een technologie genaamd SSL (Secure Sockets Layer). Dat houdt in, dat alle gegevensverkeer tussen uw computer en de website versleuteld is, zodat niemand anders de inhoud ervan kan zien. Ook de gegevens die u met behulp van het contactformulier naar ons verstuurt, zijn daardoor niet te lezen door anderen. Het gebruik van SSL is te herkennen aan het voorvoegsel ‘https://’ in de url-regel van uw browser.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Foto’s op de website

In principe worden er geen specifieke foto’s van leden op de website vermeld, tenzij daarvoor toestemming wordt gegeven. Wel worden er foto’s geplaatst die van achteren zijn genomen. Als u daar geen prijs op stelt, geef dat dan aan (zie onderaan).

Afgeschermde omgeving van de website

Voordat u als lid, etc. kunt inloggen op die omgeving, moet u zich eerst aanmelden. Na het aanmelden wordt beoordeeld op u toegang krijgt tot die afgeschermde omgeving met o.a. de fotogalerij.

Overig

Alle formulieren voor aanmelding alle soorten lidmaatschap:

Onderaan het formulier verklaart u: met de ondertekening van dit formulier akkoord te gaan met de registratie van de gegevens in de geautomatiseerde informatiesystemen van de PKN en opname op de Contactlijst van De Fontein (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Contactlijst leden, etc. van De Fontein:

Onderaan de lijst verklaart u: met de ontvangst van deze Contactlijst deze alléén te gebruiken voor de onderlinge contacten. Elk ander gebruik is in strijd met de privacy wetgeving

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Secretariaat De Fontein
secretaris@defonteinapeldoorn.nl 0f 06-53923120

Zie ook: http://www.europeesparlement.nl/nl/pers/dossiers/herzieningprivacywetgeving.html

Deze verklaring is vastgesteld op 14 maart 2017.