Wat geloven we

Logo de fonteinWie verbindt ons? Jezus Christus, want zoals het hoofd zich verhoudt tot het lichaam en de ranken zich verhouden tot de wijnstok, zo verhoudt Christus zich tot zijn gemeente. Als geloofsgemeenschap zijn we verbonden met Christus, de Zoon die God de Vader heeft gezonden, de Heer die door Zijn Geest sinds Pinksteren in ons woont.

We maken deel uit van de Protestantse Gemeente ApeldoornDe Kerkenraadscommissie valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.

We willen een geestelijk thuis zijn voor iedereen die

  • gehoorzaam wil zijn aan het Woord van God en zich verbonden weet met wat er in voorgaande eeuwen is beleden door broeders en zusters die ook de Schrift hebben willen volgen;
  • leeft vanuit het evangelie van Jezus’ dood en opstanding en dat evangelie uit willen dragen in zijn/haar omgeving;
  • open staat voor de vervulling, leiding en gaven van de Geest.

We willen een missionaire geloofsgemeenschap zijn die aantrekkelijk is voor mensen die weinig of niets met kerk of geloof hebben. Dit is zichtbaar in de vormgeving van de kerkdiensten, en in de activiteiten door de week en uit zich niet alleen in woorden maar ook in daadwerkelijke inzet in de Apeldoornse samenleving.

We willen een brede geloofsgemeenschap zijn die zich verbonden weet met allen die leven vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus, ongeacht het kerkgenootschap of de groepering waartoe zij behoren.

In ’t kort: geworteld in Schrift en Belijdenis, verbonden met Christus en Zijn evangelie, levend in de vrijheid van de Geest.

Uitleg geloofsvisie De Fontein Apeldoorn